Скорочення довжин маршрутів, отриманих методом алгоритмічної маршрутизації, шляхом модифікації топологічних дерев

Корольков І.В.

Розглянуто метод алгоритмічної маршрутизації як механізм абстракції при моделюванні маршрутизації в обчислювальних мережах. Запропоновано два ітераційних метода поліпшення дерева топології мережі. Перший метод передбачає перевірку кожної дійсної модифікації, після чого модифікація відразу ж приймається або відхиляється. Другий метод включає перевірку вузла та відновлення усіх можливих розірваних зв’язків, після чого модифікація приймається або відхиляється на підставі підсумкової зміни загальної кількості пересилань, необхідних для з’єднання усіх пар окремих вузлів у мережі, далі процедура повторюється для кожного вузла. Проведено аналіз можливості застосування обох методів, а також їх комбінації для модифікації маршрутних дерев мереж різних розмірів.


Завантажити (pdf)