Синтез структур для виконання періодичних алгоритмів з операторами керування

Сергієнко А.М.

Запропоновано метод відображення алгоритму, заданого умовним графом синхронних потоків даних, в конвейерний обчислювальний пристрій, що описаний на мові VHDL. Приведено приклад синтезу пристрою для обчислення модуля комплексних чисел, який реалізовано в програмованій логічній інтегральній схемі з високою пропускною спроможністю і малими апаратними витратами.


Завантажити (pdf)