Застосування математичних моделей та методів у системах MRP II, ERP, APS

Жураковський Я.Ю., Жураковська О.С.

В статті розглянуто принципи побудови систем MRP II, ERP, APS та проаналізовано математичні моделі та методи, що знаходять застосування в таких системах. Зокрема, сформульовано ряд задач теорії розкладів, що виникають на різних рівнях планування вказаних систем.


Завантажити (pdf)