Особливості оптимізації макромоделей механічних компонентів

Ладогубець В.В., Фіногенов О.Д., Безносик О.Ю.

У даній статті досліджено особливості цільових функцій схемних макромоделей механіки МЕМС, а також проведено аналіз існуючих засобів САПР, які можуть вирішувати задачі параметричної оптимізації. Експериментально досліджено вплив якості та кількості варійованих параметрів, діапазонів їх зміни на результати вирішення тестових завдань оптимізації схемних макромоделей механіки МЕМС за допомогою методу випадкового пошуку з зменшенням інтервалу пошуку. Розроблено рекомендації щодо використання блоку оптимізації пакета NetALLTED для уточнення параметрів схемних макромоделей.


Завантажити (pdf)