Механізми включення засобів формальних специфікацій до баз знань ком‘пютерних мов

Пустоваров В.І.

Розв‘язання задач підвищення рівня автоматизації сучасних систем програмування і верифікації розроблених програмних засобів вимагає збереження специфікацій типів, проблемних галузей, програмних об‘єктів та критеріїв ефективності реалізацій програм. Для реалізації задач автоматизованого визначення типів та формального синтезу, верифікації і формування виконавчих кодів пропонується відображення різних потрібних елементів специфікацій комп‘ютерних мов в різних форматах графів подання мов та сучасних засобів мультимедіа. Використання таких представлень забезпечує гранично ефективне звертання до баз знань попередніх рішень при доказовій побудови нових і вдосконалених програм і моделей.


Завантажити (pdf)