«М’які» обчислення на основі моделей Кронекерової (тензорної) алгебри

Мінаєв Ю.М., Клименко І.А., Філімонова О.Ю., Мінаєва Ю.І.

Розглядаються питання представлення об’єкту в умовах невизначеності, в тому числі представлення нечіткої змінної у вигляді нечіткої множини у формі тензорної моделі двох видів: Кронекеровий (тензорний) добуток значення і функції приналежності і багатовимірний масив. Показано раціональність застосування тензорного підходу (базису) до моделювання невизначеності, що дає можливість виключити при аналізі функцію приналежності. Наведено приклади реалізації операцій нечіткої математики в тензорному базисі як процедури «м’яких» обчислень.


Завантажити (pdf)