Генетичні алгоритми в САПР

Корначевський Я.І., Ладогубець В.В.

Розглядаються особливості паралельної реалізації генетичних алгоритмів для розв’язання задачі оптимізації. Дана оцінка алгоритмів з точки зору їх застосування в різних галузях САПР.


Завантажити (pdf)