Реалізація схеми ідентифікації FFSIS на основі множення без переносів

Саідреза Мaхмалі

У статті представлено новий варіант реалізації заснованої на концепції нульових знань схеми ідентифікації Фейга-Фіата-Шаміра (FFSIS), яка орієнтована на ідентифікацію абонентів багатокористувацьких систем або термінальний пристроїв. Запропонована модифікація FFSIS полягає у використанні математичної операції множення без переносів на полях Галуа замість модулярного множення. Це дозволяє підвищити швидкість виконання процедури ідентифікації як при програмній, так і при апаратній реалізації. Викладено технологію використання множення без переносів для реалізації FFSIS. Наведено чисельний приклад реалізації FFSIS з використанням множення на полях Галуа. Виконано аналітичне порівняння часу виконання FFSIS для запропонованого варіанту реалізації та відомого, яке показало досягаються переваги.


Завантажити (pdf)