Автоматичний адаптивний вирішувач систем лінійних алгебраїчних рівнянь для гібридних систем

Хіміч О.М., Чистякова Т.В., Баранов А.Ю.

Пропонується автоматичний вирішувач для дослідження і рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь з наближено заданими вихідними даними на гібридних системах з функцією адаптивної настройки алгоритму, програми та архітектури комп’ютера на властивості розв’язуваної задачі. При цьому користувачі звільняються від самостійного дослідження властивостей задачі з метою вибору необхідного алгоритму рішення, аналізу достовірності отриманих результатів, а також проблем, пов’язаних із програмуванням на складних гібридних системах.


Завантажити (pdf)