Розробка та моделювання процесу безпечної багатошляхової передачі інформації в мобільних мережах

Кулаков Ю.О., Коган О.В., Пирогов А.А.

Запропоновано спосіб багатошляхової безпечної маршрутизації. Організація процесу знаходження множини шляхів визначена за допомогою модифікованого алгоритму Дейкстри. Розбиття повідомлення здійснюється на основі порогової схеми Шаміра. Розроблено програму та наведено приклад моделювання процесу безпечної багатошляхової передачі інформації.


Завантажити (pdf)