Адаптивний генетичний алгоритм для вирішення класу задач розподілу ресурсів ЦОД

Теленик С.Ф., Ролік О.І., Савченко П.С.

Запропоновано адаптивний варіант генетичного алгоритму, заснований на циклічному застосуванні двох генетичних алгоритмів, що вирішують задачі параметричної та алгоритмічної адаптації, що дозволяє визначити стратегію вибору параметрів генетичних алгоритмів і вірогідність їх застосування. Наведено послідовність етапів роботи алгоритму, запропоновано модифіковані оператори мутації та кросовера, введено поняття нагород та продуктивності, які дозволили регламентувати послідовності застосування генетичних операторів і коректувати вірогідність їх застосування. Ефективність запропонованого алгоритму продемонстровано на прикладі рішення задачі розподілу віртуальних машин в центрі обробки даних.


Завантажити (pdf)