Технологія цифрового підпису DSA на основі арифметики полів Галуа

Марковский А.П., Федоречко А.И., Саидреза Мaхмали

Запропоновано модифікацію алгоритму формування цифрового підпису DSA, що базується на новому використанні арифметики кінцевих полів. Наведено математичне обґрунтування запропонованого підходу. Описано технології генерації ключів, формування цифрового підпису та його перевірки. Для всіх цих процедур наведено числові приклади. Доведено, що використання арифметики кінцевих полів дозволяє помітно прискорити роботу з цифровим підписом. Запропонована модифікація алгоритму формування цифров ого підпису DSA орієнтована на апаратну реалізацію.


Завантажити (pdf)