post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Coordinate Strategies Job Scheduling Based On Generalized Statistical Analysis of Their Characteristics in the Distributed Computing Systems

Minukhin S.V, Znakhur S.V., Korovin A.V.

У статті розглянуті питання розробки та оцінки стратегій планування завдань в розподілених обчислювальних системах на основі узагальненого статистичного аналізу характеристик завдань. Показано, що в умовах динамічно змінюється навантаження на обчислювальну систему представляється ефективним для оцінки продуктивності системи використання синтетичних ( згенерованих для проведених розрахунків за експоненціальним законом розподілу ) інтенсивності та тривалості завдань, з однаковим середнім значенням, але різним співвідношенням між короткими і довгими завданнями. Наведено результати розрахунків метрик роботи обчислювального кластера на реальних і синтетичних даних, які показали, що ефективність стратегій планування можна підвищити на основі додаткової інформації про розподіл тривалості вхідних завдань.


Full text (pdf)