Теленик С.Ф., Букасов М.М., Карнаухов А.К., Филимонов В.Ф., Моргун Н.В.

Розглянуто особливості збереження даних у багаторівневих сховищах в умовах «великих даних». Сформульовано задачу оптимального розташування блоків даних у багаторівневих сховищах з урахуванням технічних характеристик окремих рівнів збереження даних. Запропоновано три формальних моделі задачі, що враховують особливості сховищ та запитів користувачів до даних і політики щодо мінімізації витрат. Запропоновано методи розв’язання цих задач. Розроблено варіант генетичного алгоритму для визначення оптимального розміщення блоків даних на різних рівнях зберігання даних.

Загрузить (pdf)