Застосування предметно-орієнтованого методу побудови залежностей між метриками програмного забезпечення

Дишлевий О. П.

Стаття присвячена описанню застосування предметно-орієнтованого методу побудови залежностей між метриками програмного забезпечення для визначення залежностей між прямими та непрямими метриками. Розглянута побудова залежності непрямої метрики «розуміння», яка відповідає аналогічній властивості програмного забезпечення, від прямих метрик. Проводиться розрахунок ступеня впливу прямої метрики на метрику «розуміння», будується функція залежностей між найбільш впливовою прямою метрикою та непрямою метрикою.

Завантажити (pdf)