Спосіб протидії реконструкції ключів блокових алгоритмів захисту інформації аналізом динаміки споживаної потужності

Зюзя А.А.

У статті розглянуті методи реконструкції ключів криптоалгоритмів за допомогою аналізу динаміки споживаної потужності. Проведено аналіз існуючих програмних контрзаходів для таких видів атак. Запропоновано новий спосіб протидії аналізу динаміки споживаної потужності, заснований на організації псевдопаралельною обробки блоків у режимі поділу часу. Спосіб відрізняється стохастичним перемиканням між оброблюваними блоками для забезпечення випадкової тимчасової локалізації етапів обробки, що значно знижує ефективність реконструкції ключа за допомогою аналізу динаміки споживаної потужності. Запропонований спосіб реалізований для алгоритму ГОСТ 28.147-89. При цьому падіння продуктивності менше, ніж при використанні інших способів протидії аналізу динаміки споживаної потужності.

Завантажити (pdf)