Метод Грама-Шмідта-Гаусса для вирішення систем лінійних рівнянь в МГУА

Кондрашова Н.В.

Розглядається рекурентний метод розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) для ідентифікації моделей з вкладеними структурами. Метод Грама-Шмідта використовується для проектування вихідної системи векторів змінних в ортонормировану, а зворотний хід методу Гаусса – для визначення коефіцієнтів СЛАР. Показано, що такий спосіб вирішення є найменш обчислювально витратним у порівнянні з відомими рекурентними і нерекуррентнимі прямими («точними») методами розв’язування СЛАР

Завантажити (pdf)