Проектування і впровадження системи автоматичної класифікації документів для кінцевої множини мов

Зайцев В.Г., Лан Чуньлинь

У статті досліджується практичні аспекти створення автоматичної системи розпізнавання і класифікація документів. Визначаються основні методи автоматичного розпізнавання, кодування й класифікації документів для кінцевої множини мов. Описується запропонована архітектура автоматичної системи класифікації текстів для кінцевої множини мов.

Завантажити (pdf)