Метод довизначення частково-заданих булевих функцій для забезпечення їх лавинних властивостей

Марковский А.П., Абу-Усбах А.Н., Романец Н.Н.

У статті запропоновано метод побудови булевих балансних функцій, які відповідають критерію суворо лавинного ефекту. Особливість розв’язуваної задачі полягає в тому, що формована функція частково задана. Суть проектування полягає в довизначенні частково заданої функції таким чином, щоб вона задовольняла критерію лавинного ефекту. Докладно описана формалізована процедура конструювання балансних функцій, що володіють суворим лавинним ефектом. Наведено приклад синтезу функції.

Завантажити (pdf)