Огранізація сховищ даних для мов опису та маніпуляцій з інформаційними сутностями

Пустоваров В.І., Коваленко С.Ю.

Проаналізовані поширені структури даних, методи та засоби накопичення інформаційних сутностей в комп’ютерних ресурсах розв’язання задач інженерії знань. Запропоновані універсальні структури зберігання сховищ аналітичних і управляючих даних та узагальнена архітектура баз знань та їх елементів для управління маніпуляціями при виконанні логічного доведення. Обґрунтовані переваги архітектури з аналітичними компонентами в гнучкості і швидкості при розв’язанні зв’язаних комплексів задач на графових моделях різноманітних проблемних галузей з різними рівнями деталізації інформаційних сутностей.

Завантажити (pdf)