Синтаксичний аналіз із розподілом лексем на групи

Салапатов В.І.

Традиційний розбір операторів мов програмування із розбиттям їх на окремі лексеми як рівноправні одиниці мови достатньо ускладнює синтаксичний аналіз. Природні мови спілкування мають при їхньому сприйнятті відокремлення підмету, присудку та інших частин мови для усвідомлення сенсу речення. Дещо подібне пропонується на етапі лексичного розбору операторів мов програмування. Всі лексеми при цьому розбиваються на три групи: лексеми-об’єкти, лексеми дії та інші. Особливість мов програмування полягає у обов’язковій наявності пари лексем: лексеми-об’єкту та лексеми дії. Причому з цієї пари починаються всі оператори і обов’язковим елементом у цій парі завжди є лексема дії. Тому, якщо при лексичному аналізі з’являється лексема-об’єкт, то доречним є одночасний пошук відповідної лексеми дії. Такий підхід дозволяє значно спростити синтаксичний аналіз операторів мови та прискорити його виконання.

Завантажити (pdf)