Формальна модель кільцевої транспортної мережі. Реалізація перетворення діалогової нотації до програмного коду

Богушевська Н.В., Томашевський В.М.

Запропоновано формальні моделі, що дозволяють задати характеристики транспортного засобу і об’єкта перевезення для кільцевої транспортної мережі. Створено діалогові нотації для завдання параметрів кільцевої мережі. Визначено функціональні залежності, що дозволяють використовувати для моделювання транспортної мережі програмний код, в якому конфігурація транспортної мережі залежить тільки від параметричної настройки залежностей. Розглянуто приклад завдання транспортної мережі за допомогою формальних моделей і функціональних залежностей.


Завантажити (pdf)