Формальний опис структурно-параметричних характеристик технічного тексту

Стіренко С.Г.

Запропоновані структурно-параметричні характеристики текстових документів, наведені їх обґрунтування і відповідність задачам формальної оцінки блоків технічного документу згідно з рівнем ієрархії. Показано, що при умові виконання вимог вузькоспеціалізованого застосування, дані характеристики дозволяють отримати оцінки семантичної близькості, порівнянності і міру семантичної відповідності для структурних одиниць технічної природної мови.


Завантажити (pdf)