Моделі обчислювальних процесів в кластерних системах з багатоядерною архітектурою

Садег Растгу

У роботі розглядаються підходи до розробки математичних моделей, що описують поведінку кластерної системи c багатоядерною архітектурою. Проаналізовано особливості організації обчислень у таких системах, пов’язаних з дворівневою паралельною обробкою. Представлено математичну модель кластерної системи, що грунтується на теорії послідовних взаємодіючих процесів.

Завантажити (pdf)