Зведення задачі побудови багатовимірної регресії до послідовності одновимірних задач

Павлов А. А., Чеховський А.В.

Обгрунтовується можливість зведення задачі побудови багатовимірної поліноміальної регресії до послідовності одновимірних регресійних завдань і вирішення відповідних систем алгебраїчних лінійних рівнянь з постійними коефіцієнтами.

Завантажити (pdf)