Отримання булевих перетворень спеціальних класів для побудови ефективних алгоритмів захисту інформації

Марковский А.П., Зюзя А.А., Шерстюк В.Д.

У статті представлені результати досліджень нелінійних булевих перетворень, обернені до яких мають властивість неоднозначності, та їх використання в криптографічних алгоритмах. Запропоновано новий метод отримання булевих функціональних перетворень цього класу. Метод оперує з процедурною формою подання булевих перетворень. Це дозволяє будувати перетворення від сотень булевих змінних. Булеві перетворення такого класу можуть бути використані для прискорення ідентифікації користувачів на основі концепції нульових знань. Встановлені залежності між часом побудови перетворень і параметрами процедурної форми.

Завантажити (pdf)