Про один підхід до виявлення помилок передачі даних на основі систем залишкових класів

Абу Усбах А.Н., Мельник А.П., Пономарчук Д.С.

Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності виявлення помилок передачі даних в каналах зі спектральною модуляцією за рахунок врахування природи їх виникнення. З метою гарантованого виявлення канальних помилок однієї і більше кратності був запропонований підхід, що використовує модульне подання на основі Китайської теореми про залишки. Проведені теоретичні дослідження запропонованого підходу дозволили довести гарантованість виявлення символьних помилок кратністю менш або рівної числу контрольних символів у розглянутому модульному поданні.


Завантажити (pdf)