Практичне застосування МППО на прикладі розробки торгової стратегії для ринку FOREX

Ткаченко С. В.

У цій статті розглянуто практичне застосування методу прогнозування з показником визначеності на прикладі задачі розробки формальної моделі торговельної стратегії для ринку FOREX. Демонструється використання показника визначеності, описана формальна процедура визначення шкали значущості цієї якісної оцінки прогнозу. На прикладі прогнозування тренду курсу пари валют наведено кількісні розрахунки ефективності використання показника визначеності.

Завантажити (pdf)