post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Рекомендації по вибору зони проведення активного експерименту для одновимірного поліноміального регресійного аналізу

Павлов О.А., Калашник В.В.

У статті розглядається вибір зони проведення активного експерименту так, щоб зменшити дисперсії оцінок коефіцієнтів регресійного полінома. Проводиться порівняння різних проміжків і наводяться таблиці з отриманими дисперсіями оцінок коефіцієнтів на них. Розглядається можливість масштабування вже отриманих вихідних даних.


Завантажити (pdf)