post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№ 61

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2014. – № 61. – 180 c.


Full Text

З М I С Т

Згуровський М.З., Павлов О.А., Місюра О.Б. Мінімізація лексикографічного критерію для допустимого розкладу на паралельних приладах з довільними директивними строками
Кулаков Ю.О.,Клименко І.А. Організація багаторівневої пам’яті в реконфігурованих обчислювальних системах
Павлов О.А., Халус О.А. Складання допустимого розкладу виконання робіт на одному приладі з метою мінімізації сумарного випередження робіт
Стіренко С.Г. Реалізація методу визначення моменту відкладення пересилання даних в комп’ютерних кластерних системах
Коваль О.В.,Зайцева К.А. Верифікація комп’ютерної моделі системи інформаційного управління
Боброва Н.Л. Обґрунтування використання комплексу діагностичних методик для оцінки психофізіологічного стану людини
Роковий О.П., Габінет А.В., Петрук В. А. Метод локалізації мультимедійного трафіку в однорангових мережах
Згуровський М.З., Павлов О.А., Місюра О.Б., Мельников О.В., Лисецький Т.М.Реалізація методології побудови чотирьохрівневої моделі планування, прийняття рішень та оперативного управління в мережевих системах з обмеженими ресурсами
Широчин С.С.,Сулема Є.С. Спосіб стеганографічного захисту даних в аудіо-файлах на основі комплементарного образу
Павлов О.А., Жданова О.Г., Сперкач М.О. Завдання складання допустимого розкладу з максимально пізнім моментом запуску виконання ідентичними паралельними приладами робіт із загальним директивним терміном
Марковський О.П., Невдащенко М.В., Білашевська А.М. Захищена реалізації фільтрації зображень в grid-системах
Демчинський В.В. Особливості застосування засобів формування та обмеження трафіка
Денисюк О.В., Кавицька В.С., Любченко В.В. Визначення адекватної моделі для представлення знань в сучасних інформаційних системах
Бойко Ю.В., Глибовець М.М., Єршов С.В., Кривий С.Л., Погорілий С.Д., Ролік О.І., Теленик С.Ф., Ясочка М.В. Управління Високопродуктивними ІТ-Інфраструктурами
Михайленко В. В., Виноградов Ю. М., Бабенко А. А. Комп’ютерний аналіз наівпровідникових перетворювачів електроенергії з багаторозгалуженими структурами
Ролик О.І. Комплексний підхід до управління рівнем ІТ-послуг в корпоративних ІТ- інфраструктурах
Кулаков Ю.А., Диброва М.А. Спосіб формування віртуальної структури grid, орієнтованої на багатошляхову маршрутизацію
Дорогий Я.Ю. Алгоритм структурної оптимізації нейронної мережі