post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№ 60

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2014. – № 60. – 131 c.

Full Text

З М I С Т


Павлов О.А., Місюра О.Б. ПДС-алгоритми розв’язання задач складання розкладів за критерієм випередження/запізнення на одному приладі

Амонс О.А. Синхронізація даних в розподілених інформаційних системах

Марковський О.П., Терещенко С.Ю., Федоречко О.І. Метод виправлення трьохкратних помилок передачі даних в двійкових симетричних каналах

Павлов О.А., Калашник В.В. Рекомендації по вибору зони проведення активного експерименту для одновимірного поліноміального регресійного аналізу

Марковський О.П., Іванов Д.Г., Великий М.М., Невдащенко М.В. Метод резервування та прискореного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання

Стіренко С.Г. Метод перебалансування навантаження в кластерних компютерних системах в динамічному режимі

Марковський О.П., Губська А.О., Чечель В.Р., Федоречко О.І. Метод корекції двох  помилок синхронізації в асинхронних лініях передачі цифрових даних

Роковий О.П., Габінет А.В. Спосіб прогнозування дисперсії затримки при передачі голосових даних

Бузовський О.В., Подрубайло О.О. Методи та алгоритми об’єднання таблиць для розподілених сховищ даних в оперативній пам’яті

Луцький Г.М., Долголенко О.М., Аксьоненко С.В., Сторожук В.О. Моделювання обмеженої реалізації архітектури потоку даних в структурі суперскалярного процесора

Короненко А.М. Дослідження динаміки навантаження мультисервісної мережі

Зимчук І.В. Редукція моделей об’єктів управління для синтеза простих регуляторів

Гусев Є.І. Математичне моделювання розподіленої кластерної системи, що використовує shared everything підхід (ORACLE RAC)

Сергієнко А.М., Сергієнко П.А. Реалізація функції квадратного кореня у ПЛІС

Ролік О.І. Методика оперативного управління рівнем ІТ-послуг на основі сервісно-ресурсних моделей