post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Метод корекції двох помилок синхронізації в асинхронних лініях передачі цифрових даних

Марковський О.П., Губська А.О., Чечель В.Р., Федоречко О.І.

В статті запропоновано метод виправлення двох помилок, що виникають в асинхронних каналах передачі цифрових даних. Запропонований метод оснований за використанні системи зважених контрольних сум, що утворюють систему рівнянь, розв’язання яких дозволяє локалізувати помилки синхронізації і визначити їх тип. Метод використовує логічні операції. Детально представлено математичну ідею методу та процедури класифікації та корекції пари помилок. Використання процедури корекції помилок синхронізації ілюструється прикладами. Наведено теоретичні та експериментальні оцінки ефективності запропонованого методу.


Завантажити (pdf)