post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№64

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, – 2016. – № 64. – 174 с.

Full Text

Зміст

Бабенко О. А., Гіоргізова-Гай В.Ш. Балансування навантаження додатків у приватному «хмарному» середовищі

Винничук С. Д., Максименко Є. В. Багаторазове проріджування для прискорення методу факторизациї ферма при нерівномірних кроках для невідомої

Куц В. Ю. Структура обчислювача для багатошкальних фазових вимірювачів на основі модулярної арифметики

Русанова О. В. Спосіб планування обчислень для мультиядерних кластерів

Гломозда Д. К. Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками

Сергієнко А. М., Клименко І. А.,Сергієнко П. А. Реконфігурована багатопроцесорна обчислювальна система на ПЛІС

Костенко Ю. В., Марковский О. П., Русанова О. В. Метод захищеного модулярного експоненціювання на віддалених комп’ютерних системах

Гергало А. М., Рудакова Г. В. Проблеми автоматизації процесу функціональної діагностики цифрових пристроїв обліку електричної енергії

Марковський О. П., Семенюк Ю. В., Шевченко О. М., Радченко К. О. Метод корекції помилок передачі даних в одночіпових радіомодемах

Рыбак В. О., Шокр Ахмад Застосування технологій штучного інтелекту для рішень завдань в галузі раціонального природокористування

Заковоротный О. Ю. Розширення можливостей геометричний теорії керування за рахунок автоматизації аналітичних перетворень у пакеті Matlab

Порєв В. М. Алгоритмічні аспекти автоматизованого проектування навчальних планів

Теленик С. Ф., Ролік О. І., Жаріков Е. В. Управління розподілом віртуальних машин в ЦОД

Новотарський М. А., Бронфман Є. Б. Моделювання руху рідини в тривимірній області з рухомими границями

Долголенко А. О., Яцун В. О. Реалізація операційного пристрою суматора/віднімача з плаваючою крапкою для ядра суперскалярного процесора

Папуч Т. Ю. Інтеграція методів аналізу банкрутства та моделей оцінки кредитоспроможності юридичних осіб

Буйбарова М. Ф., Виноградов Ю. М., Приймак В. Ю. Метод захищеної реалізації перетворень Фур’є на віддалених розподілених комп’ютерних системах

Гусєв Є. І. Моделювання засобів организації доступу до расподілених сторінок пам’яти у системах хмарних обчислень, що використовують shared everything архітектуру

Мурга М. О. Простір зі змінним базисом приналежностей ознакам для прогнозування показників фінансово-економічних процесів

Диброва М. А., Коган А. В., Капорин Р. М. Способи организації багатошляхової маршрутизації

Жабін В. І., Жабіна В. В., Скоріченко О. В.  Реалізація неавтономних обчислень в надлишкових системах числення на ПЛІС

Ганжа І. М., Шемсединов Т. Г., Алєнін О. І., Стіренко С. Г. Модифікація та застосування алгоритму маркування зв’язних компонент на бінарному зображенні

Марковський О. П., Захаріудакіс Лефтерис., Федотов М. Ф. Метод строгої ідентифікації віддалених абонентів на основі стандартизованих шифроблоків та хеш-перетворень

Теленик С. Ф., Троцький С. О. Використання компонентного підходу при проектуванні інтелектуальних адаптивних сервісів