post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Буйбарова М. Ф., Виноградов Ю. М., Приймак В. Ю.

У статті пропонується метод захищеної реалізації Дискретного Перетворення Фур’є (ДПФ) та Швидкого Перетворення Фур’є (ШПФ) на віддалених процесорних засобах хмарних систем. Метод забезпечує захист від доступу до даних при їх передачі та під час їх обробки на віддалених комп’ютерних системах. Метод базується на використанні потокового шифрування і використання адитивного маскування відліків сигналу. Детально описані процедури шифрування даних і їх дешифрування після обробки. Наведено числові приклади шифрування та дешифрування даних для ДПФ та ШПФ. Теоретично та експериментально доведено ефективність запропонованого методу.

Завантажити (pdf)