Про журнал

Проблематика: Висвітлення результатів досліджень із створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту.

Для аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної техніки, систем ке­рування, автоматизації програмування, штучного інтелекту та інших інформаційно-обчис­лю­валь­них систем.

ISSN: 0135-1729
Мова видання: українська, російська, англійська
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік

Журнал індексується наступними наукометричними базами даних:

> Directory of Open Access Journals (DOAJ)

> Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

> Google Scholar

Журнал входить до переліку наукових фахових видань МОН України.

Увага! Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не питаючи дозволу видавця або автора.