post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Про журнал

Проблематика: Висвітлення результатів досліджень із створення компонентів обчислювальних й інформаційних систем і комплексів, пристроїв автоматики та передавання даних, систем автоматизації програмування, контролю й діагностики, штучного інтелекту.

Для аспірантів, студентів, фахівців з обчислювальної техніки, систем ке­рування, автоматизації програмування, штучного інтелекту та інших інформаційно-обчис­лю­валь­них систем.

ISSN: 0135-1729
Мова видання: українська, російська, англійська
Галузь науки: технічні науки
Періодичність: 2 рази на рік

Журнал індексується наступними наукометричними базами даних:

> Directory of Open Access Journals (DOAJ)

> Російський індекс наукового цитування (РІНЦ)

> Google Scholar

Журнал входить до переліку наукових фахових видань МОН України.

Увага! Це журнал з відкритим доступом. Весь вміст знаходиться у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачі можуть читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей цього журналу, не питаючи дозволу видавця або автора.