Редакційна колегія

Головний редактор: Луцький Г. М., д.т.н., проф.
Заст. гол. ред.: Стiренко С. Г., д.т.н., проф.
Відповідальний секретар: Коган А. В. к.т.н.
Редакційна колегія: Павлов О. А., д.т.н., проф.
Теленик С. Ф., д.т.н., проф.
Бузовський О. В., д.т.н., проф.
Симоненко В. П., д.т.н., проф.
Жабін В. І., д.т.н., проф.
Кулаков Ю. О., д.т.н., проф.
Марковський О. П., к.т.н., доц.
Стенiн Н. А., д.т.н., проф.
Томашевський В. М., д.т.н., проф.
Ляшевський С. Е., д.т.н., проф.
Гордієнко Ю. Г., д.ф.-м.н., доц.