post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№ 59

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2013. – № 59. – 134 c.

Завантажити одним файлом

З М I С Т


Павлов А.А. Ознаки оптимальності допустимих рішень важковирішуваних задач комбінаторної оптимізації

Стіренко С.Г. Організація відкладених обчислень в кластерних системах

Марковський О.П., Абу-Усбах О.Н., Федоречко О.І., Пересенчук Д.В. Метод корекції блоків даних, пошкоджених при передачі в бездротових каналах

Кулаков Ю.А., Габинет А.В. Спосіб вибору клієнтів в peer-to-peer мережах з урахуванням їх місця розташування і затримок між ними

Павлов А.А., Мисюра Е.Б. Мінімізація сумарного запізнювання при виконанні незалежних завдань із загальним директивним терміном ідентичними паралельними приладами, моменти запуску яких довільні

Каліновський Я.О., Боярінова Ю.Є., Хіцко Я.В., Городько Н.О. Множинність неканонічних гіперкомплексних числових систем скінченної вимірності

Кулаков Ю.А., Уварова Н.В. Аналіз алгоритмів вибору пакета для запиту при багатоабонентській передачі

Клименко И.А. Метод відображення завдань на реконфігуруєму архітектуру обчислювальної системи

Марковський О.П., Іванов Д.Г., Ванчугов Б.Ю. Організація резервування та відновлення даних при їх віддаленому зберіганні

Полторак В.П., Степаненко О.Ю. Рішення задачі динамічного балансування в області мережі OSPF

Безштанько В.М. Метод визначення допустимих частотностей виникнення збитку при оцінці ризиків інформаційної безпеки за допомогою генетичного алгоритму

Дорогий Я.Ю., Цуркан В.В., Хренов О.І. Розробка архітектури системи для моделювання згорточних нейронних мереж

Кравець П.І., Шимкович В.М., Омельченко П. Нейромережеві компоненти систем керування динамічними об’єктами з їх апаратно-програмною реалізацією на FPGA

Марковський О.П., Шевченко О. Н., Фань Чуньлэй. Інтерактивно-шаблонний метод комп’ютерного перекладу науково-технічних публікацій

Воротніков В.В. Вплив ступеня зв’язності резервних шляхів на надійність багатошляхової маршрутизації в MANET-мережах

Ролик А.І. Управління рівнем послуг корпоративної ІТ-інфраструктури на основі координатора

Малюков П.Н., Радер Р.І. Система виявлення аномальної поведінки абонентів телефонної мережі

Коган А.В. Організація багатоколійної міждоменної маршрутизації з оптимальним числом граничних маршрутизаторів

Приймак М.В., Василенко Я.П., Дмитроца Л.П. Сигнали зі змінним періодом та їх модель

Жабін В.І., Жабіна В.В. Підвищення ефективності паралельних обчислень в потокових системах

Марковський О.П., Виноградов Ю.М., Салоха О.Є., Ткаченко І.М. Ефективне обчислення квадратного кореня на полях галуа GF(2m)