post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Організація багатоколійної міждоменної маршрутизації з оптимальним числом граничних маршрутизаторів

Коган А.В.

Запропоновано спосіб формування доменів маршрутизації з оптимальним числом граничних маршрутизаторів. Запропоновано і обгрунтовано спосіб формування області мінімального перетину графа, яке здійснюється за допомогою операцій над безліччю вершин графа G і його підграфів. На міждоменному рівні граничні маршрутизатори об’єднуються між собою у віртуальну мережу з непересічними зв’язками всередині кожної підмережі. Ключові слова: багатоколійна маршрутизація, мінімальний перетин графа, граничні маршрутизатори


Завантажити (pdf)