Організація багатоколійної міждоменної маршрутизації з оптимальним числом граничних маршрутизаторів

Коган А.В.

Запропоновано спосіб формування доменів маршрутизації з оптимальним числом граничних маршрутизаторів. Запропоновано і обгрунтовано спосіб формування області мінімального перетину графа, яке здійснюється за допомогою операцій над безліччю вершин графа G і його підграфів. На міждоменному рівні граничні маршрутизатори об’єднуються між собою у віртуальну мережу з непересічними зв’язками всередині кожної підмережі. Ключові слова: багатоколійна маршрутизація, мінімальний перетин графа, граничні маршрутизатори


Завантажити (pdf)