post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№63

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.:Век+, – 2015. – № 63. – 131 с.

Full Text

Зміст

Кравець П.І., Шимкович В.М., Федорчук В.В., Гой А.А. Нейромережевий контролер системи стабілізації рухомого об’єкта з апаратно-програмною реалізацією на пліс

Сперкач М.О. Задача визначення максимально пізнього моменту початку виконання завдань із спільним жорстким директивним терміном паралельними пристроями різної продуктивності

Марковський О.П., Терещенко С.Ю. Метод корекції подвійних помилок в каналах передачі цифрових даних зі спектральною модуляцією

Ролик А.И., Галушко Д.А., Барна В.В., Томащук А.В., Ясочка М.В. Оценка качества предоставления мультимедийных сервисов с использованием нейросетевого классификатора

Габинет А. В. Анализ эффективности протоколов доступа к удаленным хранилищам видеоданных

Теленик С.Ф., Амонс О.А., Троцький С.О., Білорус Д.С. Автоматизація підтримки бізнес-процесів у web-середовищі

Болдак А.О., Мазуревич Ю.В. Спосіб оптимізації відображення графічної інформації в клієнт-серверних інформаційних системах

Теленик С.Ф., Букасов М.М., Карнаухов О.К., Філімонов В.Ф., Моргун М.В. Моделі оптимізації багаторівневого зберігання даних

Мінухін С.В. Методи розподілу завдань між процесорами обчислювального кластера, що використовують технології масштабування частоти та напруги

Діброва М.А., Коган А.В., Воробйова А. Л. Спосіб формування множини маршрутів в мережевих центрах даних

Марковський О.П., Великий М.М. Метод резервування та прискореного відновлення даних в системах їх віддаленого зберігання

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Мельников О.В., Муха И.П., Лисецкий Т.Н. Алгоритмизация третьего и четвертого уровней четырехуровневой модели календарного и оперативного планирования и принятия решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами

Клименко І.А. Оптимізація реконфігурації в динамічно реконфігурованих обчислювальних системах

Дорогий Я.Ю., Дорога-Іванюк О.О.,Ференс Д.А. Реалізація алгоритму структурної оптимізації нейронної мережі

Порєв В.М. Евристичні алгоритми растрового моделювання динаміки процесів розповсюдження для геоінформаційних систем

Гапак О.М. Оцінка якості генератора голлманна, реалізованого на основі FCSR

Готович В.А., Назаревич О.Б. Застосування методу “Гусениця-SSA” для аналізу річного часового ряду електронавантаження організації