post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Теленик С.Ф., Букасов М.М., Карнаухов О.К., Філімонов В.Ф., Моргун М.В.

Розглянуто особливості збереження даних у багаторівневих сховищах в умовах «великих даних». Сформульовано задачу оптимального розташування блоків даних у багаторівневих сховищах з урахуванням технічних характеристик окремих рівнів збереження даних. Запропоновано три формальних моделі задачі, що враховують особливості сховищ та запитів користувачів до даних і політики щодо мінімізації витрат. Запропоновано методи розв’язання цих задач. Розроблено варіант генетичного алгоритму для визначення оптимального розміщення блоків даних на різних рівнях зберігання даних.

Завантажити (pdf)