post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

№ 58

Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2013. – № 58. – 159 c.

Завантажити одним файлом

З М I С Т


Згуровський М.З., Болдак А.А., Єфремов К.В., Сергєєва Н.А., Забарінская Л.П., Шестопалов І.П., Нісілевіч М.В. Застосування методів інтелектуального аналізу даних для емпіричних досліджень взаємозв’язку геліо – і геофізичних процесів

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецький Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А. Чотирьохрівнева модель планування, прийняття рішень і оперативного управління в мережевих системах з обмеженими ресурсами

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецький Т.Н. Створення розкладу виконання незалежних завдань ідентичними паралельними приладами, моменти запуску яких менше спільного директивного терміну

Теленик С.Ф., Амонс О.А., Єфремов К.В., Жук С.В. Семантична інтеграція різнорідних інформаційних ресурсів

Ганна Кисельова Аналіз контексту даних для системи управління мікрогрід

Дьяконова С.В. , Зайченко Ю.П. Підхід до вирішення завдання автоматизованого виявлення будівель на супутникових збережений

Надеран Е., Зайченко Ю.П. Підхід до розробки системи розпізнавання рукописних математичних виразів вводяться в ЕОМ в режимі реального часу

Молчановський О.І., Знахуренко В.П. Метод індуктивного навчання в основі рекомендаційної системи подарунків

Кулаков Ю. A., Воротников В. В., Гуменюк И. В. Аналіз структури телекомунікаційної мережі шляхом представлення її топології предфрактальним графом

Кулаков Ю.А., Коган А.В. Визначення оптимального числа граничних маршрутизаторів при організації безпечної багатоколійні маршрутизації в мобільної комп’ютерної мережі великої розмірності

Ролик А.І. Декомпозіціонний – компенсаційний підхід до управління рівнем послуг в корпоративних ІТ-інфраструктури

Шовгун Н.В. Підвищення ефективності роботи нечітких нейронних мереж в задачі оцінки кредитоспроможності позичальника

Полторак В.П., Голков В.Б. Порівняльний аналіз систем електронного цифрового підпису та особливості їх реалізації на еліптичних кривих

Пустоваров В.І., Бойко В.В., Лемешко В.А. Функціональні розширення промислових автоматизованих систем контролю і управління

Прошин С.Ю. Оцінка матриць переходів енергонавантажень на базі періодичного ланцюга маркова

Аракелян Г.А., Сергієнко А.М. Визначення зольності вугілля за допомогою модельованого відпалювання

Мельник Т.П. Удосконалення технології динамічного моделювання стохастичної системи визначення зон затоплення із врахуванням дамб обвалування

Приймак А.В. Оптимізація обчислень на CUDA при моделюванні нестійкості ленгмюровских хвиль у плазмі

Федотова-Півень І.М., Півень О.Б. Програмне моделювання суміщеного у часі складання двадцяти цілих позитивних чисел в надлишкової рекуррентной системі числення третього порядку

Минухин С.В., Знахур С.В., Коровін А.В. Координовані стратегії планування завдань на основі узагальненого статистичного аналіз їх характеристик в розподілених обчислювальних системах

Луцький Г.М. Мухін В.Є. Методи маршрутизації в комп’ютерних системах з багатоканальними зв’язками

Стіренко С.Г. Модель технології програмування паралельних систем