Оцінка матриць переходів енергонавантажень на базі періодичного ланцюга маркова

Прошин С.Ю.

В роботі досліджується енергонавантаження з врахуванням його марковості та стохастичної періодичності. В якості математичної моделі запропоновано використовувати періодичний ланцюг Маркова. Описано алгоритм знаходження оцінок матриць переходів. В його основі лежить виділення із періодичного ланцюга елементів однорідності, що дозволяє використати існуючі методи статистичної обробки. Проведено визначення станів системи енергоспоживання і періоду ланцюга з врахуванням особливості енергонавантажень протягом доби і в робочі та вихідні дні. Створено програмне забезпечення, яке реалізує розроблений алгоритм, проведено оцінювання матриць переходів енергонавантажень. Отримані оцінки матриць відображають ймовірнісні особливості поведінки графіків споживання електроенергії і можуть бути використані в задачах прогнозу.


Завантажити (pdf)