post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Оцінка матриць переходів енергонавантажень на базі періодичного ланцюга маркова

Прошин С.Ю.

В роботі досліджується енергонавантаження з врахуванням його марковості та стохастичної періодичності. В якості математичної моделі запропоновано використовувати періодичний ланцюг Маркова. Описано алгоритм знаходження оцінок матриць переходів. В його основі лежить виділення із періодичного ланцюга елементів однорідності, що дозволяє використати існуючі методи статистичної обробки. Проведено визначення станів системи енергоспоживання і періоду ланцюга з врахуванням особливості енергонавантажень протягом доби і в робочі та вихідні дні. Створено програмне забезпечення, яке реалізує розроблений алгоритм, проведено оцінювання матриць переходів енергонавантажень. Отримані оцінки матриць відображають ймовірнісні особливості поведінки графіків споживання електроенергії і можуть бути використані в задачах прогнозу.


Завантажити (pdf)