post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Створення розкладу виконання незалежних завдань ідентичними паралельними приладами, моменти запуску яких менше спільного директивного терміну

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецький Т.Н.

Розглядається задача планування виконання завдань паралельними приладами рівний продуктивності для випадку різних моментів запуску приладів Ti на виконання робіт за умови Ti < d. Критерій оптимізації: мінімізація сумарного запізнювання щодо загального директивного терміну. Запропоновано ПДС - алгоритм її вирішення. Сформульовано ознаки оптимальності поліноміальної складової алгоритму. Наведено приклад рішення задачі.


Завантажити (pdf)