Декомпозіціонний – компенсаційний підхід до управління рівнем послуг в корпоративних ІТ-інфраструктури

Ролик А.І.

Запропоновано декомпозіціонний – компенсаційний підхід до управління рівнем ІТ-послуг в корпоративвих ІТ- інфраструктурах, що припускає декомпозицію завдань управління рівнем послуг і компенсацію негативного впливу різних факторів виділенням додаткових ресурсів критичним додатнкам.Підхід заснований на інтегрованому взаємодії трьох ієрархічних процесів – узгодженнярівня послуг, планування ресурсів і управління рівнем послуг з урахуванням ієрархії ІТ-інфраструктури.


Завантажити (pdf)