post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Декомпозіціонний – компенсаційний підхід до управління рівнем послуг в корпоративних ІТ-інфраструктури

Ролик А.І.

Запропоновано декомпозіціонний – компенсаційний підхід до управління рівнем ІТ-послуг в корпоративвих ІТ- інфраструктурах, що припускає декомпозицію завдань управління рівнем послуг і компенсацію негативного впливу різних факторів виділенням додаткових ресурсів критичним додатнкам.Підхід заснований на інтегрованому взаємодії трьох ієрархічних процесів – узгодженнярівня послуг, планування ресурсів і управління рівнем послуг з урахуванням ієрархії ІТ-інфраструктури.


Завантажити (pdf)