post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Застосування методів інтелектуального аналізу даних для емпіричних досліджень взаємозв’язку геліо – і геофізичних процесів

Згуровський М.З. , Болдак А.А. , Єфремов К.В. , Сергєєва Н.А. , Забарінская Л.П. , Шестопалов І.П. , Нісілевіч М.В.

У роботі представлені результати експериментального дослідження взаємозв’язку геліо- і геофізичних процесів з використанням методів інтелектуального аналізу даних, а саме запропонованого авторами методу вейвлет-розкладу сигналу у неортогональних базисах.


Завантажити (pdf)