Застосування методів інтелектуального аналізу даних для емпіричних досліджень взаємозв’язку геліо – і геофізичних процесів

Згуровський М.З. , Болдак А.А. , Єфремов К.В. , Сергєєва Н.А. , Забарінская Л.П. , Шестопалов І.П. , Нісілевіч М.В.

У роботі представлені результати експериментального дослідження взаємозв’язку геліо- і геофізичних процесів з використанням методів інтелектуального аналізу даних, а саме запропонованого авторами методу вейвлет-розкладу сигналу у неортогональних базисах.


Завантажити (pdf)