post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Оптимізація обчислень на CUDA при моделюванні нестійкості ленгмюровских хвиль у плазмі

Приймак А.В.

Розглянуто оптимізація обчислень при використанні технології паралельного програмуванняня на графічних процесорах CUDA для моделювання параметричної нестійкості ленгмюровських хвиль у плазмі. Визначено витрати часу на різні етапи чисельного моделювання. Проаналізувати ефективність застосування різних способів оптимізації обчислень. Показано, що для даної задачі найбільший приріст швидкості обчислень можна отримати при оптимізації використання тригонометричних функцій.


Завантажити (pdf)