post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Чотирьохрівнева модель планування , прийняття рішень і оперативного управління в мережевих системах з обмеженими ресурсами

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецький Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А

У статті розглянута чотирирівнева модель планування та оперативного управління в системах змережевим поданням технологічних процесів, що включає: побудова агрегированной моделі; побудова узгодженого плану виконання агрегованих робіт відповідно до 31 критерієм оптимальності; вибір найкращого плану в блоці прийняття рішень; точне планування; оперативне управління вразі часткового невиконання отриманого плану. Третій рівень моделі формалізований на основі ори-гінальній методології як багатоетапна мережева завдання календарного планування. Наведено загальну методологію реалізації алгоритмічного забезпечення чотирирівневої моделі.


Завантажити (pdf)