Чотирьохрівнева модель планування , прийняття рішень і оперативного управління в мережевих системах з обмеженими ресурсами

Павлов А.А., Мисюра Е.Б., Лисецький Т.Н., Сперкач М.О., Халус Е.А

У статті розглянута чотирирівнева модель планування та оперативного управління в системах змережевим поданням технологічних процесів, що включає: побудова агрегированной моделі; побудова узгодженого плану виконання агрегованих робіт відповідно до 31 критерієм оптимальності; вибір найкращого плану в блоці прийняття рішень; точне планування; оперативне управління вразі часткового невиконання отриманого плану. Третій рівень моделі формалізований на основі ори-гінальній методології як багатоетапна мережева завдання календарного планування. Наведено загальну методологію реалізації алгоритмічного забезпечення чотирирівневої моделі.


Завантажити (pdf)