post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Методи маршрутизації в комп’ютерних системах з багатоканальними зв’язками

Луцький Г.М. Мухін В.Є.

У статті розглянуті питання адаптації класичних механізмів і методів маршрутизації, орієнтованих на одноканальні системи зв’язку, до багатоканальної технології передачі даних. Виконано дослідження параметрів механізмів маршрутизації при їх застосуванні для багатоканальних систем зв’язку, виділені найбільш ефективні механізми залежно від конкретних умов їх реалізації.


Завантажити (pdf)