post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Аналіз структури телекомунікаційної мережі шляхом представлення її топології предфрактальним графом

Кулаков Ю. A., Воротніков В. В., Гуменюк І. В.

У роботі проведено аналіз формування предфрактальних графів телекомунікаційних мереж з використанням властивості самоподібності, а також розглянуто підхід для створення моделей таких мереж. Показано, що різниця між топологією реальної мережі та її моделі у вигляді предфрактального графа можебути оцінено за допомогою видалення нових ребер l – рангової затравки. Отримані результати дозволяютьвиділяти на структурі реального графа мережі фрагменти, які добре описуються предфрактальниміграфами, а значить, мають масштабно- інваріантні характеристики.


Завантажити (pdf)