post_parent): $temp_content = $post->post_content; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[1]; $temp_content = explode("

",$temp_content); $temp_content = $temp_content[0]; $temp_content = strip_tags($temp_content); $temp_content = trim($temp_content); $authors = explode(",",$temp_content); ?> post_title));?>"> $value): ?> "> "> "> post_content); while ($parser->parse()) { if (($parser->iNodeName=="a")&&(substr_count($parser->iNodeAttributes['href'],".pdf")>0)): ?>

Марковський О.П., Великий М.М.

В статті запропоновано метод резервування та відновлення даних. Ці дані зберігаються на різних віддалених носіях, до p з яких постійно або тимчасово втрачено доступ. Висока ефективність запропонованого методу забезпечується тим, що використовується теоретично мінімальна кількість резервних носіїв, яка дорівнює кількості носіїв, до яких втрачено доступ. Детально викладені математична ідея та процедури відновлення даних, доступ до яких втрачено. Розроблений метод ілюстровано прикладами. Наведено теоретичні та експериментальні оцінки запропонованого методу. Розроблений метод має на меті забезпечення високого рівня надійності систем розподіленого зберігання даних.

Завантажити (pdf)